80_iIka-2 Linggo ng Adbiyento [A] * Disyembre 5, 2010
80_iIka-3 Linggo ng Adbiyento * Disyembre 12, 2010

If you would like to read this article, subscribe now to Ang Salita at Buhay.