Tel. Nos. (632) 8894-5401 | 8894-5402 | [email protected]
Mezzanine Floor, Salesiana Building, Arnaiz Ave, cor., Chino Roces Ave, Makati, 1223 Metro Manila

Lingguhang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

Lingguhang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos
August 8, 2019 admin

Lingguhang Pagpapahayag ng Salita ng Diyos

The October-November 2005 issue includes the following Sundays / Feast Days:

  • Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Ika-29 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Kapistahan ng mga Santo
  • Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon
  • Kapistahan ni Kristong Hari

If you would like to read this article, Subscribe now to Ang Salita at Buhay.