80_iPAG-IBIG AT PAGPAPATAWAD: MAGANDANG TAMBALAN, Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon, 13 Hunyo 2010
80_iMGA KAHINGIAN NG PAGIGING DISIPULO * Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon, 27 Hunyo 2010
80_iANG EUKARISTIYA: ANG PERPEKTONG REGALO NG PAG-IBIG NI KRISTO-Katawan at Dugo ni Kristo, 6 Hunyo 2010
80_iPAG-IWAN SA MGA LAMBAT PARA SA LALONG MARAMING HULI-Ika-7 ng Pebrero 2010
80_iPANAWAGAN SA MABUNGANG PAGBABAGO, Disyembre 5, 2010
80_iNAIS BAGUHIN NG DIYOS ANG MUNDO, Disyembre 12, 2010
80_iANG PAGIGING BUKAS-PALAD NG DIYOS AT KAWALAN NG UTANG NA LOOB NG TAO-Ika-27 Linggo sa Kar. Panahon
80_iPAGHAMON NA MAGING KARAPAT-DAPAT SA PAANYAYA NG DIYOS-Ika-28 Linggo sa Kar. Panahon
80_iGUMALING AT NAGPAPAGALING SA BISA NG PAG-IBIG NI KRISTO-Ika-5 Linggo sa KP * 5 Pebrero 2012
80_iPAGSUGPO SA LAHAT NA ANYO NG ESPIRITUWAL NA KETONG-Ika 6 na Linggo sa KP * 12 Pebrero 2012